Západočeské muzeum v Plzni

nemovitá kulturní památka, oprava havarijního stavu skleněné střechy nad výstavním sálem a kopulovou chodbou