Západočeské muzeum v Plzni

nemovitá kulturní památka, celková obnova dvorních fasád objektu hlavní budovy