Západočeské muzeum v Plzni

nemovitá kulturní památka, oprava vstupní schodišťové haly objektu