Praha – Letná

Šmeralova ulice, činžovní dům, nemovitá kulturní památka,  střechy