Nynice

okres Plzeň – sever, návesní kaple, nemovitá kulturní památka, celková obnova objektu