Hospodářská usedlost Krsy č.p. 18

okres Plzeň – sever, nemovitá kulturní památka,  celková obnova objektu